های گایز

خوبین؟چه خبر؟چه میکنین؟

خب خب..ما دوتا ادمینیم پانی و هانی..هانی ادمین اصلیه و منم بیکارم تو وب خلاصه منم ادمینم دیگه اسمم پانیه

پانی الان ادمین نیس ولی پستاش هنو هس

 

خوش امدین عزیزای دل ...