با افتخار بنده بیستمین فرزند شهلا و مبینا هستم 😁🖐

از اینکه عدم رنده خوشم میاد

وای به حال کسی که منو نوزده کنه

تا من نوزده های قبلیمو یاد بگیرم پیر شدم

بقیه اعضای خاندان بماند