شما باید تو نظرسنجیه من به سوالتم جواب بدین خیلی وقت گیر نیست

 

سوال اول : اسم انگیلیسی برای خودتون انتخواب کردین؟

سوال دوم : چه زبونی کامل بلدین؟

سوال سوم : چه کشوری دوس دارین سفر کنین؟

سوال چهارم : تو بورس هستین؟یا میخواین برین؟

سوال پنجم : تا الان موهاتون رو رنگ کردین؟ برای یه دختر که 11 سالشه میگین موهاش رو چه رنگی کنه؟

 

تمام این سوال ها ربط به من داره چون میخواستم ازتون بپرسم چیکار کنم در موارد بالا لطفا بگین واقعا موندم..