•دانلود اهنگ bombaya از بلک پینک   

 download  

 

•دانلود اهنگ kill this love  از بلک پینک

download   

 

•دانلود اهنگ ddu du ddu duاز بلک پینک

download   

 

•دانلود اهنگ playing with fire از بلک پینک

 download  

 

•دانلود اهنگ  dont-know-what-to-do از بلک پینک

download  

 

•دانلود اهنگ kick it از بلک پینک

download

 

•دانلود اهنگ forever young از بلک پینک

download   

 

•دانلود اهنگ Hope not از بلک پینک

download

 

 •دانلود اهنگ kiss and make up از بلک پینک

 download   
 

 •دانلود اهنگ whistle 

 download

 

•دانلود اهنگ See U later

download

 

•دانلود اهنگ Stay

download
 

•دانلود اهنگ Really

download

 

•دانلود اهنگ Howe you like that 

 download

 

•دانلود اهنگSour candy

download

 

•دانلود اهنگ (Ice crem (feat selena gomes

download

 

•دانلود اهنگ You never know

download
 

•دانلود اهنگ Love To Hate Me

download

 

•دانلود اهنگ (Bet You Wanna(feat.cardi B

download

 

•دانلود اهنگ Crazy Over You

download

 

•دانلود اهنگ Lovesick Girls

download

 

•دانلود اهنگ Pretty Savage

download

 

 

 

دانلود اهنگ های سولو (تک نفره) اعضای بلک پینک

 

 

دانلود اهنگ Solo از jennie

download

 

 

 

 

اگه اهنگی مونده بهم بگید ^^