دانلود ویدیو

Download

 

 

دانلود اهنگ ویدیو 

Download

 

 

من سوال دارم 

1- چطوری گفتینوی من کار میکنه وقتی از زمان مصرفیش گذشته؟

2-چرا میاین گفتینو حرف میزنین بعد در میرین؟