عکس نوشته

 

                                                            عجب ریتمی عجب حسی

 

 

 

                              

                                  

                                            لازم نی کسی یاد بده خودت باید بفهمی دیه.... مشکل روانی نداری که

 

 

 

                         

 

                                                گوشی من بهم پنج بار فرصت میده برا شما چی ؟

 

 

                

 

 

 

 

 

                 

 

                                       راست میگه بوخودا هیچوقت به اون صداهه گوش نکنید خیلی گوه خوره

                   

 

 

عکس نوشته

 

 

 

 

 

                                                                         خوشمان امد خیلی زیاد

 

 

عکس نوشته

 

  راست میگه دیه تقلب و واس چی گذاشتن من خودم یبار نوزده و نیم نمره رو تقلب کردم اون نیم نمره هم که میخاستم بدون تقلب بنویسم نگرفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ ن : خودم میدونم عکسای دپرس و فان رو قاطی با هم گذاشتم ( دلم خواست )

 

 

لایک کنheart