پ ن : اون اسلاید اول صدای خنده ی جونگده میاد

پ.ن:شماهم مثله من نمیتونین پستا رو لایک کنین یا فقط من اینجوریم؟

پ.ن:از این به بعد ماهم پستای شما عزیزانی که نگاه میکنید ولی لایک نمیکنین رو لایک نمیکنیم

پ.ن:باید یه چیزی محض الطلاعتون بگم ما میتونیم ببینیم کی لایک میکنه و کی فقط نگا میکنه