پ ن : من ترجیح میدم این نقاشی رو نکشم به دو دلیل منطقی 

1- رنگاشو ندارم

2-قلمو هاشو ندارم

تازه من بکشم یه چیز دیه در میاد