چن تا والیپر از گروه سوپرجونیور اوردم 

اگه فنشونم نیستین اشکال نداره دانلود کنین بعضیاش بدردتون میخوره

تقریبا نزدیک شصت تا عکسه که رو هم شش مگ عه و زیاد وقتتون رو نمیگیره

دوزتون دارم

 

 

 

 

                                      Download

 

درخاستی Nary zhang بود امیدوارم از عکسا خوشت بیاد :)