اول باید به اطلاع برسونم وب اکسوالمونو زدم رو حذف تا فردا حذف میشه.

 

( دلم واست تنگ میشه حتما سر بزن بهم دونسنگ جونم 😔)

واقعا ناراحتم 😭😭